GRUPĖS:

  Kiškučių grupė, ugdomi  1–2 m. lopšelio amžiaus vaikai 

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Edita Užusienienė, Aura Juozėnaitė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  Daiva Antanaitienė

                         Dienos režimas „Kiškučių" grupėje  

  Jungtinė Katinėlių grupė, ugdomi 2–7 m. jaunesniojo amžiaus  vaikai

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jūratė Paršonienė, Rasa Rastauskienė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Aušra Buliauskienė

   Dienos režimas „Katinėlių" grupėje

 

 Jungtinė Saulutės grupė, ugdomi 5–6 m. vyresniojo / priešmokyklinio amžiaus vaikai

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Asta Žibienė, Laima Gabalienė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Aldona Užusienienė

                         Dienos režimas „Saulutės" grupėje    

   Paukštelių grupė, ugdomi 2–m. lopšelio amžiaus  vaikai  

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Inga Leonienė, Rasa Rastauskienė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Reda Vaitiekūnė

                          Dienos režimas „Paukštelių" grupėje 
 

  Ežiukų grupė, ugdomi 3–4 m. viduriniojo amžiaus vaikai 

    ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ilona Vyšniauskaitė , Aura Juozėnaitė

    ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Loreta Skaudienė

                             Dienos režimas „Ežiukų" grupėje                

Meskiukas

  Meškučių“ grupė, ugdomi 56 m. priešmokyklinio / vyresniojo  amžiaus vaikai 

    priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Rasa Nagelienė, Agnė Pociūtė

    priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Gražina Virbickienė

                          Dienos režimas „Meškučių" grupėje

*Pasirinktiną poilsio formą pasirenka tėvai, pateikę prašymą ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovui