Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis, magistras; mokytojas-metodininkas; III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija; verslo vadyba ir administravimas; meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas;pradinis ugdymas
Direktorius
Dana Aliukienė
Aukštesnysis, mokytojas-metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Jūratė  Paršonienė
 
Spec. vidurinis,
mokytojas metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas
         
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis,mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas
   
   
Inga Leonienė
Spec. vidurinis, mokytojas metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 
Rasa Nagelienė
 
Aukštasis,vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas
   
Edita Užusienienė Aukštasis koleginis (mokosi), mokytojas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis  ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Asta Žibienė 

 

 

 

Rasa Rastauskienė 

 

 

 

Aura Juozėnaitė 

 

 

 

 

Ilona Vyšniauskaitė 

 

 

 

 

Agnė Pociūtė

 Aukštesnysis, mokytojas 

 

 

 

Aukštasis koleginis          (mokosi), mokytojas 

 

 

 

Aukštasis koleginis,              mokytojas 

 

 

 

 

Aukštasis koleginis (mokosi),              mokytojas 

 

 

 

Aukštasis universitetinis

Aukštasis koleginis (mokosi),              mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija

 

lietuvių kalbos mokytojo profesinė kvalifikacija

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija

Ikimokyklinis  ugdymas 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas 

 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas 

 

 

 

 

 

 Ikimokyklinis ugdymas 

 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

 

 

 

 

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Kristina Miliškevičienė Aukštasis universitetinis, neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Muzikos mokytojas Muzika Meninio ugdymo mokytojas

Rūta Valentonienė

Aukštasis universitetinis Mokytojo profesinė kvalifikacija Specialus ugdymas Logopedas
Laima Gabalienė Aukštesnysis, mokytojas Muzikos mokytojas Ikimokyklinis  ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas