Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis, magistras; mokytojas-metodininkas; III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija; verslo vadyba ir administravimas; meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas;pradinis ugdymas
Direktorius
Dana Aliukienė
Aukštesnysis, mokytojas-metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Jūratė  Paršonienė
 
Spec. vidurinis,
mokytojas metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas
Inga Aukštuolienė
Aukštasis koleginis (mokosi), mokytojas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis,mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas
Lina Šeibokienė
Aukštasis universitetinis, mokytojas;
Aukštasis koleginis išsilavinimas
mokytojas
Istorijos mokytojo profesinė kvalifikacija; 
ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė  kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Zita Žilienė
Aukštasis,vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Inga Leonienė
Spec. vidurinis, mokytojas metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Rasa Nagelienė
Aukštasis,vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas
 Agnė Medolinskienė
Aukštesnysis nebakalaurinis profesinis pasirengimas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas
Edita Užusienienė Aukštasis koleginis (mokosi), mokytojas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis  ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Asta Žibienė  Aukštesnysis, mokytojas  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinis  ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kristina Miliškevičienė Aukštasis universitetinis, neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Muzikos mokytojas Muzika Meninio ugdymo mokytojas

Rūta Valentonienė

Aukštasis universitetinis Mokytojo profesinė kvalifikacija Specialus ugdymas Logopedas
Laima Gabalienė Aukštesnysis, mokytojas Muzikos mokytojas Ikimokyklinis  ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas