Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis"  veiklos planas 2024 m.

Vadovo vertinimas 2023 m.

Vadovo ataskaita 2023 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis"   veiklos plano ataskaita 2023 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis"  veiklos ataskaita 2023 m.

 Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2023 m. veiklos kokybės įsivertinimas

 Vadovo vertinimas 2022 m.

 Vadovo ataskaita 2022 m.

Veiklos ataskaita 2022 m.

2023–2027 m. Panevėžio lopšelio-darželio Gintarėlis strateginis veiklos planas 

2022–2024 m. ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas

Priešmokyklinio ugdymo infografikas tėvams

Priešmokyklinio ugdymo I knyga Patirčių erdvės

Priešmokyklino ugdymo II knyga Patirčių erdvės

Priešmokyklinio ugdymo priedas Projektų metodas

Priešmokyklinio ugdymo priedas Informacinis mąstymas

Priešmokyklinio ugdymo programos 2023–2024 m. m. planas

Panevėžio lopšelio-darželio Gintarėlis veiklos planas 2023 m. 

Ikimokyklinio ugdymo programa Gintarėlyje gyvensim, gėrio daigelius purensim 2019 m