Vadovo vertinimas 2022 m.

 Vadovo ataskaita 2022 m.

Veiklos ataskaita 2022 m.

2023-2027 m. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" strateginis veiklos planas 

2022-2024 m. ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas

PU infografikas tėvams

PU I knyga ,,Patirčių erdvės"

PU II knyga ,,Patirčių erdvės"

PU priedas ,,Projektų metodas"

PU priedas ,,Informacinis mąstymas"

Priešmokyklinio ugdymo programos 2023–2024 m.m. planas

Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis" veiklos planas 2023 m. 

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Gintarėlyje gyvensim, gėrio daigelius purensim" 2019 m