DARŽELIO HIMNAS  

GINTARĖLIS LYG VAIKO ŠIRDELĖ,
BE MELO, SKAISTI IR TYRA.
JUO VADINASI MŪSŲ DARŽELIS,
GINTARĖLIS VISA LIETUVA.

PAJŪRY, KUR BANGELĖS VILNIJA,
GINTARĖLĮ PAKRANTĖJ RANDU.
IR ŠIRDIES GILUMOJ PRISIMINĘS
LYG VAIKUTĮ ANT RANKŲ NEŠU.

NESUDUŠ, JEI JĮ VĖJAS BLAŠKYTŲ,
NEIŠTIRPS IR NUO SAULĖS KAITRIOS.
JIS KAIP MEILĖS ŠIRDY PRISAGSTYTAS
RYTUI AUŠTANT DŽIAUGSMINGAI VILIOS.

GINTARĖLIS SPINDĖS TARSI SAULĖ
IR PRIMINS DIEVO MEILĖS VAISIUS.
TEGU SKLIS ŠITA MEILĖ PASAULY
IR GERUMO PRIPILDYS VISUS.
 

Darželio herbas

 

 

Vėliava