Vaiko registracija

Naudotojo vadovas (tėvamas)

 Priėmimo į ikimokyklionio ir priešmokyklinio ugdymo  įstaigas tvarkos dokumentai

Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo

Įsakymas dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas  dėl vasaros laikotarpiu darbų „Dėl Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“