Maitinimas

Maistas gaminamas Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" virtuvėje, vaikai valgo grupėse. Ugdytiniai maitinami 3 kartus
dienoje: pusryčiai – 8.30, pietūs – 12.00 ir vakarienė – 15.40 . Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių lopšelio, darželio ir priešmokyklinėje grupėse. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgiau kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami. 

Nemokamo maitinimo kainų pokytis nuo 2023-01-01

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą 2022-07-11 Nr. 1-234

Sprendimas „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

SAM įsakymas dėl maitinimo tvarkos pakeitimo

Kainos nuo 2022-09-01 
 
1 maitinimo išlaidos EUR* 2 maitinimų išlaidos EUR* 3 maitinimų išlaidos EUR*
Lopšelio grupės mokiniams
1,47 2,15 2,83
Darželio grupės mokiniams
1,68 2,45 3,22
Priešmokyklinės grupės mokiniams
nemokami 0,77 1,54
 
Mokestis įstaigos reikmėms - 11,50 EUR/mėn