Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" švietimo stebėsenos tvarkos aprašas

Panevėžio  lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Panevėžio  lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" finansų kontrolės taisyklės