LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GINTARĖLIS“ REIKALINGAS VIRĖJAS, PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2024 METŲ BIRŽELIO 1 D.

Pareigybės lygis – C

Pareigybės apimtis – 1 etatas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

 Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,57, nustatomas vadovaujantis 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-2341 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu.

 Specialūs reikalavimai pretendentams: būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė virėjo kvalifikacija; turi gebėti savarankiškai dirbti; žinoti darbo apskaitos ir kalkuliacijos taisykles; patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją; pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, šutinimo) trukmę ir temperatūrą; gatavos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; gatavos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas; paruošimo technologiją; darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus.

Virėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. laiku atlieka patiekalų ir kulinarinių gaminių paruošimą pagal maisto produktų gaminimo technologiją pritaikytą vaikų maitinimui;

2. rūpinasi patikėtų lopšelio-darželio įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros  naudojimu pagal paskirtį, jų priežiūra;

3. įvertina gautų produktų tinkamumą maisto gaminimui;  

4.atlieka gamybos proceso vertinimą vadovaujantis RVASVT taisyklėmis;

5. organizuoja darbą nepažeidžiant higienos reikalavimų, palaiko virtuvėje švarą ir tvarką.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2024 m. gegužės mėn. 20 d.

Dokumentus siųsti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasiteirauti telefonu +370 45 43 10 67

 Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Kristina Brinklienė

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2024 m. gegužės mėn. 22 d.

Apie tikslesnį pokalbio laiką bus informuojama asmeniškai.