Sekminės - suvešėjimo šventė. Prie namų durų statomi berželiai, jais iškaišamos visos namų kertės. Piemenukai Sekminių išvakarėse pargindavo karves apvainikuotas jaunais berželių stiebeliais - už tai gaudavo dovanų ir galėjo linksmintis, daryti suneštinį balių.

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis" Sekminių šventės metu yra tradicija bažnytėlėje pasimelsti, sugiedoti giesmeles, o po to kepti ant laužo kiaušinienę, visiems ją skanauti ir linksmintis